Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής και διαχείρισης μικρών υδροηλεκτικών σταθμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής και διαχείρισης μικρών υδροηλεκτικών σταθμών

Περίκος, Κωνσταντίνος
Κολυμπίρης, Στυλιανός
Τσομάκης, Ευάγγελος

Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες σύλληψης, μελέτης κατασκευής και λειτουργίας ενός μικρού Υ/Η σταθμού. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στους μικρούς Υ/Ή σταθμούς και δίδεται μια περιληπτική περιγραφή των μερών που αποτελούνε έναν σταθμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση για το δυναμικό τυ^ν υδάτινων πόρων, γίνεται λόγος για του τρόπου*, και τι*, διαδικασίες μέτρησης της ροής του ποταμού, για τον υπολογισμό των απωλειών που παρουσιάζονται από την εισροή του νερού στον σταθμό μέχρι την έξοδό του και για τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των έργων των πολιτικών μηχανικών και των απαραίτητων γεωτεχνικών μελετών όπως επίσης και των κατασκευών που είναι αναγκαίες για την μεταφορά διανομή, διαχείριση και διασκόρπισης του νερού. Ιτο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αυτομάτου ελέγχου για την λειτουργία του σταθμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις περιβαλλοντολογίας επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα: μικρός Υ Η σταθμός στο περιβάλλον και στο οικοσύστημα τη: περιοχή:, όπως επίση: και τρόποι προστασίας των ιχθύων του ποταμού. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η οικονομική ανάλυση ενός μικρού Υ/Η σταθμού, περιγράφονται αναλυτικό οι μέθοδοι υπολογισμού του κόστους ενός μικρού Υ/Η σταθμού ενώ δίνονται και αναλυτικά παραδείγματα οικονομικής ανάλυσης από υπάρχοντες σταθμούς στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη στον κόσμο. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διοικητικές διαδικασίες με οικονομικά, τεχνικά και διαδικαστικά θέματα και αναφέρεται το καθεστώς που επικρατεί στην Ελλάδα για τους μικρούς Υ/Η σταθμούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Υδροηλεκτρικά έργα
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.