Το μέλλον του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα μέσω της διοικητικής πολιτικής των ανώτερων στελεχών διοίκησης & οικονομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το μέλλον του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα μέσω της διοικητικής πολιτικής των ανώτερων στελεχών διοίκησης & οικονομίας

Μακρυγιάννης, Βασίλειος

Η εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να δημιουργήσει μια πιθανή εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας στο μέλλον. Δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να σημειώσουμε την παρούσα κατάσταση σε όλες τις δυνατές μορφές. Συναντούμε την οργάνωση του διοικητικού δυναμικού, την παρούσα διοικητική πολιτική, τον καταμερισμό των χρηματικών διαθεσίμων, καθώς και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στη λειτουργία του όσο και στην αποτελεσματικότητά του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται εκπαιδευτικά συστήματα πέντε ευρωπαϊκών χωρών από τη διάρθρωση τους ως και την επαγγελματική αποκατάσταση των τελειόφοιτων. Παρατηρούμε πολλές ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές που οφείλονται κυρίως στην κουλτούρα και φιλοσοφία της κάθε χώρας. Τέλος θα δούμε πόσο επηρεάζει η ευρωπαϊκή νοοτροπία στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδος και πόσο αυτό είναι αναπόφευκτο.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαιδευτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.