Ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα = E-Business models

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα = E-Business models

Χριστοφοράκη, Αγγελική

Στην παρακάτω εργασία ακολουθεί ανάλυση των Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Μοντέλων, του συστήματος διαχείρισης πόρων και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους σε επιχειρήσεις. Για την ολοκληρωμένη ανάλυση των Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Μοντέλων παρουσιάζονται βασικές έννοιες του όρου και η ταξινόμηση τους για κάθε τύπο. Η κατάταξη τους βασίζεται στις θεωρίες των Timmers, Rappa, Weil και Vitale. Επίσης αναλύονται και θέματα ασφαλείας και πληρωμών που είναι δυνατόν να εμφανιστούν με τη μορφή Ηλεκτρονικής πληρωμής, Κρυπτογραφίας καθώς και με τη χρήση πρωτοκόλλων. Έπειτα αναφέρονται και πακέτα λογισμικού ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων. Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης όπου γίνεται και η αξιολόγηση της εφαρμογής τους στις εξεταζόμενες επιχειρήσεις της ελληνικής καθώς και ξένης αγοράς. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί για την κατανόηση του όρου του συστήματος διαχείρισης πόρων. Παρουσιάζεται η εξέλιξη του συστήματος διαχείρισης πόρων από του 1960 εώς και σήμερα. Ακολουθεί ανάλυση των πλεονεκτημάτων καθώς και των μειονεκτημάτων της χρήσης συστήματος διαχείρισης πόρων όπως επίσης και η ανάλυση της αναγκαιότητας του συστήματος ERP στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στη συνέχεια αναφέρονται οι φάσεις υλοποίησης του συστήματος ERP και τα κριτήρια επιλογής των ERP συστημάτων. Προχωρόντας στην παρουσίαση ακολουθεί αναφορά των πιό σημαντικών παροχέων λογισμικού ERP. Επιπρόσθετα ακολουθούν οι λόγοι αποτυχίας των συστημάτων ERP και πληροφορίες για το ERP ανοικτού κώδικα. Τέλος ακολουθεί ανάλυση και αξιολόγηση της εφαρμογής συστημάτων ERP στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά μοντέλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.