Τα αίτια και οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών του πετρελαίου στη σύγχρονη οικονομία = The causes and the resultants of increase about the prices of oil in modern economic

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τα αίτια και οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών του πετρελαίου στη σύγχρονη οικονομία = The causes and the resultants of increase about the prices of oil in modern economic

Χαρχαλάκης, Ιωάννης

Στην συγκεκριμένη εργασία έγινε μια ουσιαστική προσπάθεια να αναλυθούν οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχει μια ιστορική αναδρομή για το πετρέλαιο και για τις πήγες ενέργειας. Kαθώς και για τις χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο. Ακολουθεί αναφορά στον οπέκ τον οργανισμό παράγωγης και εξαγωγής πετρελαίου. Γίνεται ανάλυση με διαγράμματα των αυξήσεων κατά περιόδους και δείχνονται σε πίνακες οι τιμές ανά έτος , σε σχέση με κάθε βαρέλι εκτιμώμενες σε δολάρια. Γίνεται αναφορά σε λόγους και σε γεγονότα που οδήγησαν στη αύξηση των τιμών του πετρελαίου καθώς και στις οποίες επιπτώσεις υπάρχουν στην οικονομία. Ακόμα γίνεται αναφορά σε μέτρα που έχει πάρει η ευρωπαϊκή ένωση για τις τιμές .

Thesis
NonPeerReviewed

Τιμές (Οικονομία)
Πετρέλαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.