Προμέτρηση εργασιών, ανάλυση τιμών, προϋπολογισμός και χρονικός προγραμματισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικού συγκροτήματος καθώς και μέσα χρηματοδότησης τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Προμέτρηση εργασιών, ανάλυση τιμών, προϋπολογισμός και χρονικός προγραμματισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικού συγκροτήματος καθώς και μέσα χρηματοδότησης τους

Λαβαντσιώτης, Αντώνιος

Με τον όρο προμέτρηση εννοείται η ακριβής μέτρηση των εργασιών του έργου που πρόκειται να εκτελεστούν, οι οποίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής του έργου και των τελικών σχεδίων που τη συνοδεύουν. Η προμέτρηση των εργασιών ενός έργου είναι πολύ σημαντική και κρίσιμη για την υλοποίησή του και γίνεται για τους κάτωθι λόγους : για την ορθή σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, για την παραγγελία των υλικών, για την εκτίμηση του αριθμού των συνεργείων (προσωπικού και εξοπλισμού), για την εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση των εργασιών. Στο 1ο κεφάλαιο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας προσμετρώνται οι ποσότητες των εργασιών που αφορούν τις παρακάτω βασικές ομάδες ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που είναι : ηλεκτρολογικά ισχυρά ρεύματα, ηλεκτρολογικά ασθενή ρεύματα, ενεργητική πυροπροστασία, ύδρευση, αποχέτευση,όμβρια, αλεξικέραυνο, θεμελιακή γείωση, ανελκυστήρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.