Προμέτρηση εργασιών, ανάλυση τιμών, προϋπολογισμός και χρονικός προγραμματισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικού συγκροτήματος καθώς και μέσα χρηματοδότησης τους

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Προμέτρηση εργασιών, ανάλυση τιμών, προϋπολογισμός και χρονικός προγραμματισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικού συγκροτήματος καθώς και μέσα χρηματοδότησης τους

Λαβαντσιώτης, Αντώνιος

Με τον όρο προμέτρηση εννοείται η ακριβής μέτρηση των εργασιών του έργου που πρόκειται να εκτελεστούν, οι οποίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής του έργου και των τελικών σχεδίων που τη συνοδεύουν. Η προμέτρηση των εργασιών ενός έργου είναι πολύ σημαντική και κρίσιμη για την υλοποίησή του και γίνεται για τους κάτωθι λόγους : για την ορθή σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, για την παραγγελία των υλικών, για την εκτίμηση του αριθμού των συνεργείων (προσωπικού και εξοπλισμού), για την εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση των εργασιών. Στο 1ο κεφάλαιο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας προσμετρώνται οι ποσότητες των εργασιών που αφορούν τις παρακάτω βασικές ομάδες ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που είναι : ηλεκτρολογικά ισχυρά ρεύματα, ηλεκτρολογικά ασθενή ρεύματα, ενεργητική πυροπροστασία, ύδρευση, αποχέτευση,όμβρια, αλεξικέραυνο, θεμελιακή γείωση, ανελκυστήρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)