Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αντλιοστάσιο λυμάτων

Σακαβίτσης, Θεοφάνης

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η αντλιοστασίου λυμάτων αστικής περιοχής ώστε να εξυπηρετήσει μια περιοχή ορισμένου αριθμού πληθυσμού όπου θα μετακινηθεί και να αποθηκεύει τα λύματα σε μια δεξαμενή και θα τα μεταφερει είτε σε άλλο αντλιοστάσιο, ή απευθείας στον βιολογικό καθαρισμό. Η πτυχιακή αφορά ένα κομμάτι του αποχετευτικού συστήματος και συγκεκριμένα ένα αντλιοστάσιο λυμάτων. Στην μελέτη γίνεται έρευνα της περιοχής που θα εξυπηρετεί το αντλιοστάσιο αλλά και την μελλοντική αύξηση του πληθυσμού μέχρι το 2020.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.