Κατασκευή μετασχηματιστή 300va, 220/40v, 50hz

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κατασκευή μετασχηματιστή 300va, 220/40v, 50hz

Μπάρπας, Ανδρόνικος

Η επικράτηση των εναλλασσόμενων ρευμάτων στο πεδίο των Βιομηχανικών Εφαρμογών οφείλεται ουσιαστικά στο γεγονός ότι η τάση των ρευμάτων μπορεί να μετασχηματίζεται, δηλαδή να μεταβάλλεται από χαμηλή σε υψηλή τάση και αντίστροφα. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση στατικής μηχανής που η οποία είναι απλή στην κατασκευή και έχει αρκετά υψηλή απόδοση, σύντομα ονομάζεται μετασχηματιστής. Οι σημαντικότεροι όμως λόγοι για τους οποίους οι μετασχηματιστές είναι αναγκαίοι είναι οι οικονομικές και τεχνικές ανάγκες, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή και την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και επιβάλλουν συχνά την κατασκευή κεντρικών υποσταθμών μεγάλης ισχύος μακριά από τα κέντρα καταναλώσεως

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.