Συντήρηση αποζευκτών 150kv

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συντήρηση αποζευκτών 150kv

Μπάρμπας, Θεόδωρος

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής εξαρτάται άμεσα από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις, τόσο στο αστικό, όσο και στο βιομηχανικό περιβάλλον, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος παραγωγής ενέργειας, αλλά και ενός ισχυρού, αξιόπιστου και ασφαλούς συστήματος μεταφοράς και διανομής. Η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος διανομής ενέργειας και των επιμέρους στοιχείων που το απαρτίζουν, μπορεί να παρέχει στον ενδιαφερόμενο μηχανικό σημαντικές πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της δομής του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε). Η πτυχιακή αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε στον τομέα παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ζαφειριάδη Θεόδωρο και αφορά στην συντήρηση αποζεύκτη 150kv Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο που ασχολείται η εργασία είναι η συντήρηση ενός αποζεύκτη 150kv που βρίσκεται στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Καρδιάς στον Νομό Κοζάνης. Περιλαμβάνει τις εργασίες που γίνονται κατά την διάρκεια της συντήρησης κάθε πότε γίνεται έλεγχος και κάθε πότε γίνεται η συντήρηση του συγκεκριμένου αποζεύκτη με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του και για να αποφευχθούν τυχόν σοβαρές βλάβες στο σύστημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια και ενεργειακοί πόροι
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.