Μελέτη υβριδικού συστήματος μικρής ισχύος αποτελούμενο από ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη υβριδικού συστήματος μικρής ισχύος αποτελούμενο από ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά

Νικολάου, Κωνσταντίνος
Σίσσας, Γεώργιος

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας των πολλών χρήσεων που έχουν δημιουργηθεί με την ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά και του υπερκαταναλωτισμού της εποχής μας. Οι φυσικοί πόροι, όμως, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες της ανθρωπότητας (πετρέλαιο, λιγνίτης, άνθρακας κτλ) πλέον δεν επαρκούν και για το λόγο αυτό η επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί στην εύρεση λύσεων ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ενέργεια χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ενέργεια που λαμβάνεται από την ακτινοβολία του ηλίου και από τον άνεμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την δημιουργία κατάλληλων συστημάτων για διάφορες χρήσεις. Κύριος σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη ενός αυτόνομου υβριδικού ενεργειακού συστήματος μικρής ισχύος αποτελούμενο από ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκή πηγή για πειραματικούς σκοπούς, στους οποίους μπορούμε να στηριχθούμε προκειμένου να αποφανθούμε πρώτον κατά πόσο συμφέρει ή όχι η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. και κατά δεύτερον αν είναι εφικτό να έχουμε την προσδοκώμενη παραγωγή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.