Το μέλλον του ευρώ ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Το μέλλον του ευρώ ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Σκυφτάς, Παύλος

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως βασική αρχή την χρήση 3 βασικών αξόνων για την παρουσίαση και την ολοκλήρωση της. Ο πρώτος βασικός άξονας είναι η εξακρίβωση των λόγων που οδήγησαν στην χρήση του δολαρίου ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, την διερεύνηση της δυναμικότητας του, την πορεία του ιστορικά, καθώς επίσης τα προβλήματα τα οποία το ισχυροποίησαν, και τα οποία στην σύγχρονη εποχή μπορεί και να το αποδυναμώσουν. Ο δεύτερος άξονας αφορά στους διεκδικητές που έχουν εμφανιστεί διαχρονικά, και της ανάλυσης της δυναμικότητας τους σε σχέση με το δολάριο, ένας διεκδικητής της θέσης του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος ανάμεσα στο γιέν,στο γουάν, στα SDR είναι και το ευρώ, στον τρίτο άξονα αναφέρεται πιο ειδικά, αναλύεται η χρήση του και η αύξηση της αξιοπιστίας του παγκόσμια, καθιστώντας το ευρώ ως τον κύριο ανταγωνιστή του δολαρίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομία
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.