Αυτοματοποίηση - παρακολούθηση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Αυτοματοποίηση - παρακολούθηση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων

Τσιριγώτης, Διονύσιος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η υλοποίηση βασικής εφαρμογής αυτοματισμού με το σύστημα LabVIEW 7.0 της εταιρίας National Instruments. Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες προσομοίωσης που παρέχει το σύστημα αυτό υλοποιείται η λειτουργία μιας μονάδας βιολογικού καθαρισμού μικρής κλίμακας αποφεύγοντας την αντίστοιχη ηλεκτρομηχανολογική κατασκευή, παρά μόνο με προγραμματιστικό τρόπο. Συγκεκριμένα, ο προσομοιωτής υποστηρίζεται από τις δυνατότητες που μας παρέχει κάποιος υπολογιστής καθώς και από το κατάλληλο λογισμικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός
Λύματα - Καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.