Σχεδιασμός – διαχείριση – χρονικός προγραμματισμός κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων με ΣΔΙΤ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σχεδιασμός – διαχείριση – χρονικός προγραμματισμός κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών έργων με ΣΔΙΤ

Αναστασόπουλος, Στέλιος
Καδρής, Οδυσσέας

Η εργασία πραγματεύεται τη συγκέντρωση και την ερμηνεία της νομοθεσίας που διέπει τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη διεθνή και ελληνική έννομη τάξη, ιδιαίτερα με την εφαρμογή του Ν.3389/2005, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία της επίβλεψης από την πλευρά του δημόσιου φορέα σύμπραξης προς τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης. Ουσιαστικός στόχος είναι να επαληθευθεί ότι η επίβλεψη των συμβάσεων ΣΔΙΤ αποβαίνει πιο ποιοτική και πιο εκσυγχρονισμένη, από ότι η παραδοσιακή λειτουργία επίβλεψης της κατασκευής δημοσίων έργων. Στην προσπάθεια αυτή, αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στον τομέα των κατασκευών, στα δημόσια έργα και στην επίβλεψη του Κράτους σε αυτά με βάση τον μελετητικό νόμο 3316/2005, στην ευρωπαϊκή εμπειρία των ΣΔΙΤ και στην ένταξή τους στην ελληνική αγορά. Όσο αφορά τις Συμβάσεις Παραχώρησης οι οποίες εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα πριν από τις Συμβάσεις ΣΔΙΤ και αποτελούν έναν σημαντικό θεσμό στον τομέα των κατασκευών, αναπτύσσεται το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο που τις διέπει και αναλύεται η εξέλιξη των έργων Παραχώρησης στη χώρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατασκευές
Δημόσιοι οργανισμοί
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.