Περιγραφή της λειτουργίας και της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης της χαρτοβιομηχανίας ΜΑΧΙ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Περιγραφή της λειτουργίας και της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης της χαρτοβιομηχανίας ΜΑΧΙ

Σαματόπουλος, Βασίλειος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη λειτουργία και την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση της χαρτοβιομηχανίας ΜΑΧΙ PAPER MILL στην Κατερίνη Πιερίας. Συγκεκριμένα στην εργασία αυτή εκτός από τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου αναφέρονται ο σχεδιασμός, οι υπολογισμοί και οι προδιαγραφές για την μελέτη, κατασκευή και παράδοση εν λειτουργία της Ηλεκτρολογικής Βιομηχανικής Εγκατάστασης. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η Γραμμή Παραγωγής της Χ αρτοποιίας. Εκεί γίνεται αναφορά στα επιμέρους συστήματα που την αποτελούν με κείμενο, εικόνες και διαγράμματα ροής. Το τμήμα της Μέσης Τάσης της εγκατάστασης αποτελεί το αντικείμενο του δευτέρου κεφαλαίου. Εκεί αναλύεται ο τρόπος επιλογής του εξοπλισμού Μέσης Τάσης και οι προδιαγραφές του. Επίσης αναπτύσσεται η σχεδίαση και ο τρόπος κατασκευής του υποσταθμού Μέσης Τάσης. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την σχεδίαση και την κατασκευή ενός Πίνακα Διανομής Χαμηλής Τάσης 1250Α. Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται οι προδιαγραφές, των υλικών και της κατασκευής του, οι οποίες παρουσιάζονται μαζί με κατασκευαστικά σχέδια. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχεδίαση και η κατασκευή της Ηλεκτρολογικής Βιομηχανικής Εγκατάστασης. Αναλύεται ο τρόπος σχεδίασης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του. Επίσης αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μέθοδος Χωρητικής Αντιστάθμισης που εφαρμόστηκε στην εγκατάσταση. Μετά από αναφορά στην σχετική θεωρία αναλύονται οι υπολογισμοί, οι επιλογές και τα σχέδια της Χωρητικής Αντιστάθμισης καθώς και οι προδιαγραφές του αντίστοιχου εξοπλισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Χαρτί - Κατασκευή
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Χαρτοβιομηχανία - Συντήρηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.