Αναφορά στις ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος με εκτεταμένη ανάλυση στους ασύγχρονους τριφασικούς και μονοφασικούς κινητήρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αναφορά στις ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος με εκτεταμένη ανάλυση στους ασύγχρονους τριφασικούς και μονοφασικούς κινητήρες

Μπαλτάς, Χαράλαμπος
Νομικός, Γεώργιος

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ένα ευρύ φάσμα των ηλεκτρικών μηχανών. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις μηχανές συνεχούς ρεύματος. Έπειτα περιγράφονται οι τύποι και τα χαρακτηριστικά των κινητήρων συνεχούς ρεύματος και των γεννητριών συνεχούς ρεύματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στους ασύγχρονους κινητήρες. Αφού περιγράφονται οι αρχές λειτουργίας τους, αναλύονται οι διάφοροι τύποι και οι τρόποι εκκίνησης τους. Στπ τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι σύγχρονες γεννήτριες. Αφού αναφέρονται τα κατασκευαστικά τους μέρη στην συνέχεια περιγράφεται η αυτόνομη λειτουργία τους και ο παραλληλισμός τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές
Κινητήρες
Ηλεκτρική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.