Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τεχνοδιάγνωση

Ζούρος, Χρυσοβαλάντης
Σπινθηρόπουλος, Κωνσταντίνος

Η τεχνολογία οδηγεί της κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις. Κάθε οργανισμός την χρησιμοποιεί για να επιτύχει την αποστολή του ενώ ο βαθμός εξάρτησής του από αυτή σχετίζεται με τη φύση και της δραστηριότητές του. Το εργαλείο τεχνοδιάγνωσης αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας και υποστηρίζει μια ΜΜΕ να διερευνήσει εάν κάποιοι παραγωγικοί και αναπτυξιακοί στόχοι της επιτυγχάνονται μέσω των επενδύσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή που σκοπεύει να υλοποιήσει. Στην εργασία που ακολουθεί δίνουμε τον ορισμό της τεχνοδιάγνωσης, πώς λειτουργεί,τι περιλαμβάνει, σε τι χρησιμεύει αυτή η μέθοδος σε μια επιχείρηση, πως επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέσαμε. Θα δείξουμε τη φόρμα ερωτηματολογίου που συμπληρώνεται από την επιχειρήση για να γίνει η τεχνοδιάγνωση, και τέλος θα παρουσιάσουμε τρείς εταιρίες διαφορετικού κλάδου η κάθε μια και την τεχνοδιάγνωσή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία - Ανταγωνισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.