Το E-Banking στην Ελλάδα: μια συγκριτική μελέτη με κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το E-Banking στην Ελλάδα: μια συγκριτική μελέτη με κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κυριακίδου, Ζωή

Η εργασία ασχολείται με το e-banking στην Ελλάδα συγκρίνοντας το με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και στάνταρ και πιο συγκεκριμένα με τις χώρες της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται μια γενική περιγραφή του e-banking: Τι είναι, πως χρησιμοποιείται, τι οφέλη έχει και πώς επηρεάζει το σημερινό τραπεζικό σύστημα και τους καταναλωτές. Aσχοληθήκαμε με θέματα τεχνολογίας και ασφάλειας. Γίνεται μια αναφορά για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην χώρα μας. Πόσες τράπεζες και σε ποιους τομείς το χρησιμοποιούν, μια ιστορική αναδρομή και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Παρατίθενται στοιχεία από ευρωπαϊκές τράπεζες (στην προκειμένη από την Αγγλία και την Πορτογαλία. Η επιλογή αυτή θα είναι άκρως ενδιαφέρουσα καθώς πρόκειται για οικονομικά εύρωστη χώρα και μια όχι και τόσο γεγονός που θα κάνει την σύγκριση μας πιο εποικοδομητική). Συγκρίνουμε τις 3 χώρες και την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε μία. Ποιες εφαρμογές υπάρχουν και ποιες όχι, ποιες τεχνολογίες επικρατούν και πόσο προηγμένες είναι. Κατά πόσο είναι προϊόν δικής τους κατασκευής ή όχι. Αν είναι καινοτόμες στον χώρο και στις τεχνολογίες κτλ. Ακόμη στο κεφάλαιο αυτό θα ερευνούμε ποιες εφαρμογές e-banking χρησιμοποιούνται και κατά πόσο. Εδώ συγκρίνουμε πόσο επηρεάζει το e-banking ή κατά πώς εφαρμόζεται στην εξυπηρέτηση πελατών, στην ασφάλεια για τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω internet (ssl), στις διατραπεζικές συναλλαγές, στην οργάνωση της τράπεζας κτλ. Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το e-banking στη Ελλάδα κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και κατά πόσο είναι στα άμεσα πλάνα των τραπεζών να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση (φυσικά θα παρατίθενται και τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα). Επίσης κατά πόσο οι εφαρμογές αυτές είναι εύχρηστες, ασφαλείς και σίγουρα κατά πόσο έχουν απήχηση στους πελάτες (και στις 3 χώρες ). Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και τα σχόλια της έρευνας αυτής .Το πόσο έχει επηρεάσει το τραπεζικό σύστημα στις χώρες αυτές, πόσο επικερδής ή όχι είναι η ηλεκτρονική τραπεζική για τις τράπεζες, ποία και πόσο μεγάλη είναι η ανταπόκριση των καταναλωτών σε αυτά τα προϊόντα και ποία η στάση τους απέναντι τους. Το παρόν το μέλλον του e-banking στην Ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τράπεζες και καταναλωτές .

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.