Το αυτοκίνητο ως μέσω κοινωνικής, οικονομικής και ψυχολογικής καταξίωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Το αυτοκίνητο ως μέσω κοινωνικής, οικονομικής και ψυχολογικής καταξίωσης

Γαργανοπούλου, Παρασκευή

Κύριος σκοπός και στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι να μελετηθούν με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια τα ψυχοκοινωνικά αίτια που οδηγούν στην αγοράς και χρήσης των αυτοκινήτων στην σύγχρονη καθημερινότητα των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό θα γίνει προσέγγιση του θέματος συνδυάζοντας την θεωρητική διάσταση με την πρακτική εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω έρευνας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά συγκεκριμένης μάρκας και τιμής, έχει να κάνει με την οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική καταξίωση που προσφέρουν. Τα αυτοκίνητα είναι η εικόνα των ανθρώπων. Είναι αυτά που προσδιορίζουν την ταυτότητά τους, τις οικονομικές απολαβές τους, ακόμη και την κοινωνική τους θέση. Το ρητό δείξε μου το αυτοκίνητό σου να σου πω ποιος είσαι έχει βάση και ισχύ. Παρακάτω γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην πορεία των αυτοκινήτων στο χρόνο και στην θέση που κατέχουν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στην καταναλωτική συνείδηση και στους κοινωνικούς, οικονομικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, κατά τη διάρκεια της αγορά και κατοχή τους. Τέλος παρατίθεται μια μελέτη μέσω έρευνας αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών και με τα συναισθήματα που προκαλούν τα κινούμενων οχημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.