Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα φωτισμού. Προσομοίωση παραγωγής και κατανάλωσης σε διαφορετικά φόρτια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα φωτισμού. Προσομοίωση παραγωγής και κατανάλωσης σε διαφορετικά φόρτια

Ζέκιαϊ, Σαϊμίρ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια έρευνα στον τομέα εξοικονόμησης ενεργείας σε συστήματα φωτισμού. Καταρχήν, γίνεται εκτενής αναφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την απλή αλλαγή τον συστημάτων φωτισμού στα νοικοκυριά. Ύστερα γίνετε μια αναλυτική μελέτη τον πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει ο φυσικός φωτισμός και όπου αυτό είναι αδύνατον να υπάρχει ο σωστός τεχνητός φωτισμός. Στη συνέχεια μελετάμε τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος ακολουθεί η εφαρμογή αυτών σε ένα παράδειγμα. Στο δεύτερο σκέλος θα μελετήσω τη προσομοίωση παραγωγής ενέργειας και κατανάλωσης σε διαφορετικά φορτία. Για τη παραγωγή ενέργειας θα κατασκευάσω ένα στατικό ποδήλατο το οποίο θα συνδέεται με μια γεννήτρια. Για τη προσομοίωση τον διαφορετικών φορτίων θα κατασκευάσω ένα πάνελ με διάφορες επιλογές είτε αντιστάσεις είτε λαμπτήρες διαφόρων ειδών.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.