Μετρήσεις σε κεντρικά - ελεγχόμενο μικροδίκτυο, μετά την προσθήκη μικρής ανεμογεννήτριας ισχύος 1 kW και 1000 Wp φωτοβολταϊκών πλαισίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μετρήσεις σε κεντρικά - ελεγχόμενο μικροδίκτυο, μετά την προσθήκη μικρής ανεμογεννήτριας ισχύος 1 kW και 1000 Wp φωτοβολταϊκών πλαισίων

Παπάζογλου, Αθανάσιος

Στην εργασία [6] αναλύονται δύο τοπολογίες για το έξυπνο δίκτυο διανομής, περιγράφεται η υποδομή για την εφαρμογή της πρώτης τοπολογίας σε πειραματική κλίμακα και παρουσιάζονται τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση της υλοποιημένης υποδομής για την εφαρμογή της δεύτερης τοπολογίας σε πειραματική κλίμακα, καθώς και η παρουσίαση περισσότερων πειραματικών αποτελεσμάτων μικρο-δικτύων. Αυτά δείχνουν καθαρά την ανωτερότητα της δεύτερης τοπολογίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολικοί κινητήρες
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.