Προοπτικές και μέλλον της γουνοποιίας στις σύγχρονες εμπορικές και οικονομικές εξελίξεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Προοπτικές και μέλλον της γουνοποιίας στις σύγχρονες εμπορικές και οικονομικές εξελίξεις

Τσιόρκα, Γεωργία

Στην εργασία παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία για τον κλάδο της γουνοποιίας. Επίσης αναφέρεται το νομικό καθεστώς και οι χώρες στις οποίες παράγεται γούνα. Τελειώνοντας αναφέρονται οι φορείς και οι οργανισμοί της γούνας. Αφορά την εξέλιξη και πορεία της γουνοποιίας. Αρχικά παρουσιάζονται τα στάδια εξέλιξης της ελληνικής βιοτεχνίας γούνας. Στη συνέχεια αναφέρονται τα αίτια της κρίσης και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής. Tο τρίτο κεφάλαιο αφορά την σύγχρονη μορφή της γουνοποιίας. Αρχικά αναφέρουμε το μέλλον της γουνοποιίας. Επίσης παρουσιάζονται δύο SWOT αναλύσεις, η πρώτη αφορά τη στρατηγική marketing και προώθηση των προϊόντων και η δεύτερη αφορά τους ανθρώπινους πόρους. Aφορά την έρευνα – αναζήτηση – αποτελέσματα. Παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. Επίσης ο τρόπος συγκέντρωσης των πληροφοριών και τέλος η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Τέλος η εργασία κλείνει με συνοπτική θεώρηση των σημαντικότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα προηγούμενα κεφάλαια. Και με παράρτημα στο οποίο αναφέρονται οι επωνυμίες των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα και το ερωτηματολόγιο που τους διανεμήθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Γουνοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.