Η συμβολή των υδροηλεκτρικών σταθμών στην Ελλάδα και οι πολλαπλές χρήσεις τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η συμβολή των υδροηλεκτρικών σταθμών στην Ελλάδα και οι πολλαπλές χρήσεις τους

Σιαδήμας, Δημήτριος

H παρούσα εργασία εξετάζει τη συμβολή των Υδροηλεκτρικών Σταθμών στην εξασφάλιση οφέλους στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον καθώς και στην ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας και εγκατάστασης των υδροηλεκτρικών σταθμών, γίνεται αναφορά των υπαρχόντων ΥΗΣ στην Ελλάδα , με μια ιδιαίτερη αναφορά στον ΥΗΣ Πηγών Αώου, ενώ παράλληλα αναλύεται η προσφορά τους στο ελληνικό σύστημα. Γίνεται ειδική αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους καθώς είναι καθοριστικές για την σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων και τη γενικότερη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Υδροηλεκτρικά έργα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.