Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα και σύνδεση με το δίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα και σύνδεση με το δίκτυο

Περουλάκης, Αντώνιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα. Σκοπός είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών τύπων και των απαιτήσεων σχεδιασμού. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα και η δυνατότητα περιορισμού του εισάγοντας στην παραγωγή ενέργειας ανανεώσιμες πηγές. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αιολική ενέργεια και στην εξέλιξή της στο πέρασμα του χρόνου. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι βασικοί τύποι ανεμογεννητριών και τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελούνται. Επιπλέον παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των αιολικών πάρκων σύμφωνα με τον τόπο εγκατάστασής τους. Δίνονται στοιχεία κόστους για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου και συγκρίνεται με το κόστος συμβατικής παραγωγής ενέργειας. Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικοί τύποι ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα πλεονεκτήματα τους, της βασικές αρχές λειτουργίας αλλά και τις προοτρικές εξέλιξης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται λεπτομερώς ο αεροδυναμικός σχ εδιασμός των ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα. Στο πέμπτο κεφάλαιο διερευνάται το σύστημα μετατροπής ηλεκτρική ενέργειας και η σύνδεση με το δίκτυο. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά όλων των δυνατών συνδυασμών. Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με παρουσίαση εφαρμ ογών των ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα στη βιομηχανία και τους αστικούς χώρους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο (Internet)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.