Αυτοματοποίηση Πτηνοτροφικής μονάδος με την βοήθεια προγραμματιζόμενων ελεγκτών PLC

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αυτοματοποίηση Πτηνοτροφικής μονάδος με την βοήθεια προγραμματιζόμενων ελεγκτών PLC

Κοντεσίδης, Δημήτριος
Δάλλας, Νικόλαος

Στην παρούσα πτυχιακή θα γίνει αναφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό περιβάλλον μιας Πτηνοτροφικής μονάδας που ασχολείται με τον τομέα της εκτροφής-παχυνσης πουλερικών. Χωρίζεται στον εξοπλισμό και στον αυτοματισμό του σε τρεις μεγάλες ομάδες και κάθε ομάδα περιλαμβάνει ένα πλήθος λειτουργιών οι οποίες παρουσιάζουν περιοδικότητα και αλληλουχία. Οι τρεις αυτές ομάδες είναι ο Κλιματισμός, η διαδικασία Μεταφοράς τροφής και η διαχείριση των φωλεών. Για κάθε ομάδα αρχικά θα αναλυθούν οι αυτοματισμό που συνδυάζεται με τα μηχανολογικά στοιχειά, για την λειτουργικότητα του κάθε στοιχείου καθώς και τα αποτελέσματα από κάθε λειτουργία. Στο δεύτερο σκέλος θα αναφερθεί στον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή. Θα γίνει αναφορά στις λειτουργίες του που θα χρησιμοποιήσουμε για τον προγραμματισμό και θα μετατραπούν σε μερικές ομάδες τον συμβατικό αυτοματισμό με την βοήθεια των λειτουργικών σχεδίων σε προγραμματιζόμενο.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός
Πτηνοτροφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.