Η ανάγκη και η χρήση της κρυπτογραφίας από οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ανάγκη και η χρήση της κρυπτογραφίας από οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Ζαχαρίου, Ευαγγελία
Ζαχαρίου, Άντρια

Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η συνεχόμενη ανάπτυξη του εμπορίου καθιστούν επιτακτι-κή την ανάγκη για ασφάλεια στις συναλλαγές μας. Με το όρο ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν εννοούμε μόνο τις οικονομικές συναλλαγές αλλά κάθε ανταλλαγή δεδομένων που γίνεται στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα αυτά απαγορεύεται να αλλοιωθούν κατά την μετάδοση τους και ο παραλήπτης θα πρέπει να τα λαμβάνει χωρίς την παραμικρή τους αλλοίωση. Επίσης ο παραλή-πτης θα πρέπει επίσης να είναι σίγουρος για την ταυτότητα του αποστολέα.. Ο τρόπος πάντως με τον οποίο συναλλάσσονται ηλεκτρονικά τα δεδομένα μας καθημερινά, φαίνεται εύκολος και σίγουρα μας διευκολύνει. Όμως πόση αξιοπιστία μας παρέχει ο τρόπος αυτός και πόσο σί-γουροι είμαστε ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες μας παραμένουν ασφαλείς κατά την συναλ-λαγή; Πόσο απομακρυσμένος είναι ο κίνδυνος να γίνομε θύματα ηλεκτρονικής απάτης και ηλεκτρονικού εγκλήματος ( Χάκερς ).

Thesis
NonPeerReviewed

Κρυπτογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.