Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα: η περίπτωση των τσιγγάνων της Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα: η περίπτωση των τσιγγάνων της Φλώρινας

Ρίτσκος, Γεώργιος

Οι ραγδαίες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές ,τόσο στον τρόπο που τα σύγχρονα έθνη- κράτη μέσα σε αυτά και η Ελλάδα, αντιλαμβάνονται και ασκούν την κοινωνική τους πολιτική, όσο και στη θεωρία των κοινωνικών επιστημών. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να τοποθετηθεί και η χρήση των εννοιών κοινωνικής ένταξης και του κοινωνικού αποκλεισμού , οι οποίες κατέχουν τη κεντρική θέση στον επιστημονικό και στον πολιτικό λόγο που αφορά μια σειρά από φαινόμενα και καταστάσεις , όπως η φτώχεια , η ανεργία και οι διακρίσεις (φύλου, πολιτισμού και ηλικίας ). Η παρούσα εργασία επιχείρησε να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οικονομικοί και μη-οικονομικοί παράγοντες συμβάλλουν στον κοινωνικό αποκλεισμό των ειδικών κοινωνικών ομάδων, καθώς και να εντοπίσει τις στρατηγικές και τις μεθόδους με τις οποίες τα μέλη των ομάδων αυτών μπορούν να επιτύχουν την κοινωνική τους ένταξη. Η ερευνητική προσπάθεια είχε ως πλαίσιο τον ορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού ως <<παρεμπόδιση απορρόφησης δημοσίου και κοινωνικού πλούτου >>, με βάση τον οποίο διερευνήθηκε εάν οι συνθήκες ζωής των μελών της ρομικής κοινότητας της Φλώρινας συγκλίνουν μ’ αυτές του συνόλου των κατοίκων της Ελλάδας στους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας , της κατοικίας , της συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης. Για τις ανάγκες της εργασίας , συντάχθηκαν τρία ερωτηματολόγια που δόθηκαν στον Διευθυντή , στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας , όπου φοιτούν τα τσιγγανόπαιδα της πόλης της Φλώρινας . Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται τόσο κλειστές όσο και ανοιχτές ερωτήσεις .

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Κοινωνική ανισότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.