Τεχνολογίες και υπηρεσίες παροχών υπηρεσιών πιστοποίησης για την ανάπτυξη υποδομής δημοσίων κλειδιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2009 (EL)
Τεχνολογίες και υπηρεσίες παροχών υπηρεσιών πιστοποίησης για την ανάπτυξη υποδομής δημοσίων κλειδιών

Πρίσκα, Σταυρούλα
Βέργου, Παναγιώτα

Η ανάγκη για ασφάλεια σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα συνδεδεμένο σε δίκτυο είναι βασική. Η κρυπτογραφία είναι μια τεχνική ασφαλείας η οποία ξεκινώντας από απλή εφαρμογή μαθηματικών αλγορίθμων μπορεί να περιλαμβάνει προηγμένες τεχνικές για την απόκρυψη της πληροφορίας κατά τη διακίνηση ή την αποθήκευσή της. Σήμερα, λέγοντας κρυπτογραφία αναφερόμαστε περισσότερο στο scrabbling (τη μετατροπή της πληροφορίας σε μη αναγνώσιμη μορφή). Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως κρυπτογράφηση, ενώ η αντίστροφη διαδικασία λέγεται αποκρυπτογράφηση. Η κρυπτογραφία χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες ασφάλειας των δεδομένων στην επικοινωνία, ταυτοποίησης, ψηφιακών υπογραφών, ακεραιότητας, συντονισμού κ.α. Οι γενικοί τύποι αλγορίθμων κρυπτογράφησης είναι βασισμένοι σε κλειδιά και είναι οι συμμετρικοί (ιδιωτικού κλειδιού) και οι μη-συμμετρικοί (δημοσίου κλειδιού). Οι συμμετρικοί αλγόριθμοι είναι αλγόριθμοι όπου το κλειδί κρυπτογράφησης μπορεί να υπολογιστεί από το κλειδί αποκρυπτογράφησης και αντίστροφα. Οι αλγόριθμοι δημοσίου κλειδιού ή μη-συμμετρικοί αλγόριθμοι σχεδιάζονται έτσι ώστε το κλειδί που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση να είναι διαφορετικό από αυτό της αποκρυπτογράφησης. Οι σπουδαιότερες εφαρμογές της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού είναι οι ψηφιακές υπογραφές, η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού, τα ψηφιακά πιστοποιητικά, το πρωτόκολλο SSL και η τεχνολογία SET. Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - PKI) αποτελεί ένα συνδυασμό λογισμικού, τεχνολογιών κρυπτογραφίας και υπηρεσιών, ο οποίος πιστοποιεί την εγκυρότητα του κάθε φυσικού προσώπου που εμπλέκεται σε μια συναλλαγή στο Διαδίκτυο, και παράλληλα προστατεύει την ασφάλεια της συναλλαγής. Το PKI ενσωματώνει ψηφιακά πιστοποιητικά, κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού και αρχές πιστοποίησης σε ένα ασφαλές αρχιτεκτονικό σχήμα. Μια τυπική υλοποίηση του PKI περιλαμβάνει την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών σε χρήστες, εξυπηρετητές (servers) και λογισμικό χρηστών. Ταυτόχρονα προσφέρει σειρά εργαλείων για τη διαχείριση, ανανέωση και ανάκληση των πιστοποιητικών. Οι βασικές λειτουργίες/ υπηρεσίες των Υποδομών Δημόσιου Κλειδιού είναι: εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, μη άρνηση αποδοχής, πιστοποίηση. Το πιστοποιητικό (certificate) είναι ο τρόπος με τον οποίο η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού μεταδίδει τις τιμές των δημόσιων κλειδιών ή και πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά. Η κάθε μέθοδος κρυπτογράφησης παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα ως προς τις επιθέσεις κρυπτανάλυσής της, γίνεται επομένως συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των μεθόδων. Υπάρχουν πολλά εμπορικά συστήματα εφαρμογής τεχνικών κρυπτογραφίας. Το μέλλον του τομέα απόκρυψης δεδομένων είναι ευοίωνο λόγω των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων και της διαρκούς ανάγκης των ανθρώπων να διατηρούν ασφαλείς και ακέραιες τις πληροφορίες που μεταδίδουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Κρυπτογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.