Μετάβαση από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μετάβαση από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας

Σαχπαζή, Μαρία
Κοταρέλα, Πηνελόπη

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργεί νέα δεδομένα και ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής. Αυτά αποτελούν εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διαχείρηση για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών: Δημιουργούν νέες μεθόδους εργασίας, δεξιότητες και την ανάγκη για μάθηση. Συμβάλλουν στη καλυτέρευση της ποιότητας ζωής με την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας, μεταφορών και περιβάλλοντος

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνία της πληροφορίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.