Ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής στην σύγχρονη διοίκηση των τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής στην σύγχρονη διοίκηση των τραπεζών

Κανταράς, Γεώργιος

Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει φέρει ριζικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα ο τομέας των τραπεζών έχει δεχτεί ριζικές αλλαγές οι οποίες τον βοήθησαν σημαντικά για την εξέλιξη του. Στην παρούσα μελέτη αναλύω και παρουσιάζω ορισμένα επικοινωνιακά μοντέλα τα οποία είναι σημαντικά για τις τράπεζες και τα οποία είναι σημαντικά για την λειτουργία των τραπεζών και για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα αναλύω και κάποια πληροφοριακά μοντέλα τα οποία κατάφεραν αλλάξουν το τραπεζικό προσκήνιο και να αναπτύξουν τις εξωτερικές διεργασίες των τραπεζών. Τέτοια συστήματα είναι η ηλεκτρονική τραπεζική, τα ΑΤΜ, ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, το internet-banking κ.α. Έχοντας παρουσιάσει τα συστήματα αυτά στην συνέχεια προβένω στην ανάλυση της κατάστασης και του ανταγωνισμού που επικρατεί στην Ελλάδα. Αναλύω αρχικά το κλίμα που επικρατεί στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο αλλά και την γενικότερη εικόνα του ανταγωνισμού που έφεραν οι νέες τεχνολογίες στην χώρα μας. Τέλος στον επίλογο παρουσιάζω μια σύνοψη των αποτελεσμάτων που επικεντώνονται στα αποτελέσματα της ανάλυσης κατά την διάρκεια αυτής της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.