Νομοθεσία - Νομολογία Ο.Α.Ε.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Νομοθεσία - Νομολογία Ο.Α.Ε.Ε.

Κουκούτση, Νεκταρία

Αντικείμενο της παρούσης πτυχιακής εργασίας αποτελεί η ανάλυση της λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) όπως αυτός σήμερα διαμορφώθηκε κατόπιν της ενοποίησης των τριών Ασφαλιστικών Ταμείων Τ.Ε.Β.Ε-Τ.Α.Ε-Τ.Σ.Α. την 1/1/2007 βάσει του Π.Δ. 154/4-8-2006 και τις επιδράσεις των αλλαγών που επήλθαν στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ορίζεται η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης ενώ ακολούθως αναφέρονται γενικώς οι ασφαλιστικοί φορείς της χώρας μας Στη συνέχεια περιγράφονται οι αντιδράσεις των φορέων που συγχωνεύτηκαν στον νέο οργανισμό καθώς και εκείνες των ασφαλισμένων που υπάγοντο όπως αυτές παρουσιάστηκαν κυρίως στον έντυπο τύπο πριν την ενοποίηση των ως άνω αναφερόμενων ταμείων. Παρουσιάζεται επιπλέον η τελική μορφή του νέου Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), λειτουργία, προϋποθέσεις ένταξης, παροχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασφαλισμένων σε αυτό. Τέλος γίνεται λόγος για τις αντιδράσεις ασφαλισμένων του νέου πλέον οργανισμού μετά την ενοποίηση. Συμπεράσματα και σχόλια για την μέχρι τώρα αποτελεσματικότητά του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Νομολογία
Κοινωνική πρόνοια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.