Μελέτη, εγκατάσταση ενεργειακού πάρκου με φωτοβολταϊκά ισχύος 100 kw

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη, εγκατάσταση ενεργειακού πάρκου με φωτοβολταϊκά ισχύος 100 kw

Καϊντάς, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και κατανόηση των Φωτοβολταϊκών συστημάτων και η μελέτη ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού είναι στα 100kWp. Η μελέτη του συγκεκριμένου φ/β σταθμού μελετήθηκε για το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής του Ορχομενού Στερεάς Ελλάδας. Στο τέλος έγινε μια σύγκριση με άλλες περιοχές για διαφορετικές τοποθεσίες στον ελλαδικό χώρο, για να εξηγηθεί καλύτερα το ηλιακό δυναμικό της χώρας μας και να κατανοηθούν τα αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια - Οικονομικές απόψεις
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.