Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης λειτουργίας του υβριδικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του ΤΕΙ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης λειτουργίας του υβριδικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του ΤΕΙ

Σταυρίδης, Άνθιμος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με την τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης της λειτουργίας του υβριδικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στην οροφή του ΤΕΙ. Στο 1 ο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται περιληπτικά η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων και ο τρόπος με τον οποίο έχει εγκατασταθεί το αισθητήρι ο μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας ώστε να επιτύχουμε την σύγκριση ανάμεσα σε κινητά και μεταβλητά φωτοβολταϊκά. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της όλης εγκατάστασης του μετεωρολογικού σταθμού που τοποθετήθηκε, τη ς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και των συσκευών που χρησιμοποιούνται για το σύστημα ανάγνωσης στοιχείων. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη του WebBox για κάθε ένα στοιχείο σύνδεσης. (Inverter, Sensor Box κτλ) Θα γίνει παρουσίαση φωτογραφικού υλικού που απεικονίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την διάρκεια του προγράμματος και θα αναλυθούν. Το 4ο κεφάλαιο αποτελεί μια βάση δεδομένων από στοιχεία που συλλέχθηκε κατά την διάρκεια λειτουργί ας του συστήματος για διαφορετικές ημερομηνίες. Στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύψαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ηλιακή ενέργεια
Συστήματα ψηφιακού ελέγχου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.