Συστήματα ανίχνευσης εισβολών και η εφαρμογή τους στην ηλεκτρονική τραπεζική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Συστήματα ανίχνευσης εισβολών και η εφαρμογή τους στην ηλεκτρονική τραπεζική

Γκιόκα, Αικατερίνη

Το πρόβλημα της ασφάλειας στα δίκτυα και τα υπολογιστικά συστήματα είναι επίκαιρο και αφορά όλους εκείνους των οποίων τα συμφέροντά τους εμπλέκονται και διακυβεύονται από την χρήση των δικτύων των υπολογιστών. Ένας από αυτούς είναι και οι τράπεζες. Η διακίνηση των δεδομένων μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων δημιουργεί προβλήματα, καθώς αυτά καθίστανται ευπρόσβλητα σε κακόβουλες ενέργειες. Επίσης η σύνδεση των ιδιωτικών δικτύων με το Internet ή η διασύνδεσή τους μέσω αυτού δίνει τη δυνατότητα επιθέσεων προς τους υπολογιστές των ιδιωτικών δικτύων. Η μελέτη και ανάλυση των Συστημάτων Ανίχνευσης Εισβολών (Intrusion Detection Systems – IDSs) και η εφαρμογή τους στην ηλεκτρονική τραπεζική, αποτελεί το θέμα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας. Στόχος και αντικείμενο αυτής, είναι η παρουσίαση των IDSs συστημάτων δίνοντας έμφαση στην Ανίχνευση Εισβολών (Intrusion Detection), στην Αρχιτεκτονική και Οργάνωση των IDSs συστημάτων (Architecture and Organization of IDSs), στις Τεχνικές Ανάλυσης – Μοντέλα Εισβολών (Models of Intrusion) και στο χειρισμό και Πρόληψη περιστατικών των Εισβολών (Intrusion Handling and Incident Prevention). Η εργασία επίσης αναφέρεται και στους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται τα συστήματα ανίνευσης εισβολών (Intrusion Detection Systems – IDSs) στην ηλεκτρονική τραπεζική. Η συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία φιλοδοξεί να συμβάλλει, όσο το δυνατόν καλύτερα, στην κάλυψη των παραπάνω στόχων και να αναδείξει πώς με την φαινομενικά αλματώδη ανάπτυξη των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής και γενικότερα της Τεχνολογίας τίθεται το θέμα της Ασφάλειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ηλεκτρονική τραπεζική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.