Υποδομές διαδικτύου για παροχή υπηρεσιών στους φοιτητές της ΣΤΕΦ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Υποδομές διαδικτύου για παροχή υπηρεσιών στους φοιτητές της ΣΤΕΦ

Αμανατίδης, Λάζαρος

Στόχος της πτυχιακής εργασίας, είναι η δημιουργία ενός server φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μία διαδικτυακή πύλη στην οποία οι φοιτητές των τμημάτων της σχολής θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες. Η πλατφόρμα αυτή υλοποιήθηκε με CMS (Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) Joomla και Moodle, χρησιμοποιεί MySQL Database Server, Apache HTTP Server, PHP γλώσσα προγραμματισμού, και φιλοξενείται σε λειτουργικό σύστημα Ubuntu 9.04. Ο εξυπηρετητής φιλοξενεί μέσω λογαριασμών χρηστών, περιεχόμενο με δωρεάν εφαρμογές, συνδέσμους στο διαδίκτυο, καθώς και την ύλη του μαθήματος Μικροϋπολογιστές εργαστήριο στη πλατφόρμα Moodle, με αποτέλεσμα να μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα μέσω αυτής της πλατφόρμας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδίκτυο στην εκπαίδευση
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.