Παγκόσμια οικονομική κρίση 1929-1932. Παγκόσμια οικονομική κρίση 2007

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παγκόσμια οικονομική κρίση 1929-1932. Παγκόσμια οικονομική κρίση 2007

Διαμαντής, Άγγελος

Η εργασία αναλύει τη μεγάλη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 1929 – 1932 καθώς και την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε από την κρίση που σημειώθηκε στην αγορά τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (securitized subprime mortgage loans) των Η.Π.Α. τον Ιούλιο 2007, και επεκτάθηκε στις αγορές επιχειρηματικών ομολόγων. Aαναλύεται η παγκόσμια οικονομική κρίση της περιόδου 1929 - 1932. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρίες κατηγοριοποιημένες σε τρεις σχολές οι οποίες καθορίζουν τα ακριβή αίτια και τη σχετική τους συμβολή στην κρίση. Στη συνέχεια περιγράφεται το χρονικό του Κραχ του 1929, ενώ αναλύονται οι επιπτώσεις από το κραχ του 1929 στην πραγματική ελληνική οικονομία. Αναλύονται τα αίτια καθώς και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης της περιόδου 1929-33. Aαναλύεται εκτενώς η σημερινή χρηματο-οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε το 2007. Περιγράφονται τα πρώτα σημάδια της κρίσης, το οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο της κρίσης, τα δάνεια και οι κατηγορίες δανείων. Στη συνέχεια αναλύονται οι παράγοντες διάδοσης της κρίσης, το χρονικό της κρίσης. Παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 1929-1932 σε σχέση με την χρηματοοικο-νομική κρίση που ξεκίνησε το 2007. Αναλύονται οι επιπτώσεις της κρίσης, ο αντίκτυπος της κρίσης στον ευρωπαϊκό και τον ελλαδικό χώρο, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο μετά την παράθεση συμπερασμάτων παρουσιάζονται προτάσεις για την όσο το δυνατόν αρτιότερη διαχείριση του προβλήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.