Μέσα ζεύξης Υ/Σ μεταφοράς και ΚΥΤ διακόπτες ισχύος, ελαιοδιακόπτες ισχύος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μέσα ζεύξης Υ/Σ μεταφοράς και ΚΥΤ διακόπτες ισχύος, ελαιοδιακόπτες ισχύος

Γκέσος, Τριαντάφυλλος

Η πτυχιακή αυτή ασχολείται με τους διακόπτες ισχύος και συγκεκριμένα τους ελαιοδιακόπτες οι οποίοι είναι οι παλαιότεροι τύποι διακοπτών που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα μας. Σκοπός της πτυχιακής είναι: να περιγραφούν τα γενικά χαρακτηριστικά των ελαιοδιακοπτών, να αναλυθούν τα μονωτικά λάδια και οι δειγματοληψίες, να περιγραφούν οι μηχανισμοί χειρισμών ελαιοδιακοπτών, να αναφερθούν οι μέθοδοι συντήρησης, να αναλυθεί ο ελαιοδιακόπτης MAGRINI όπως επίσης και ο ελαιοδιακόπτης μέσης τάσης SIEMENS-ALLIS, να γίνει ανάλυση του κυκλώματος ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Ι- Υ/Σ ΒΟΥΝΑΙΝΑ- Υ/Σ ΕΛΑΣΣΟΝΑ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Ηλεκτρική ενέργεια - Παραγωγή - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.