Τεχνολογίες προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τεχνολογίες προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Κανίδου, Λαμπρινή

Η ραγδαία αξιοποίηση των εφαρμογών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε διεθνή κλίμακα έχει πλέον σημαντική οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική αλλά και πολιτική σημασία. Στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο ορισμός πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών για τη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δίνεται ο ορισμός της πνευματικής ιδιοκτησίας και αναφέρονται οι νόμοι που την αφορούν. Αναλύονται οι συμβάσεις που ρυθμίζουν τις ανάγκες μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότερες τεχνολογικές λύσεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται λεπτομερώς τα ψηφιακά υδατογραφήματα τα οποία προστίθενται σε αντικείμενα για τη διασφάλιση αυθεντικότητας, ποιότητας και ιδιοκτησίας. και χαρακτηρίζονται ως την πλέον σύγχρονη μέθοδο για την προστασία των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων από την παράνομη αντιγραφή και χρήση εικόνων στο Internet. Αναλύεται διεξοδικά η τεχνική της μοναδικής σημάνσεως. Οι μοναδικές σημάνσεις έχουν σχεδιαστεί να αποκαλύπτουν παρανομίες στη χρήση προστατευόμενων από αντιγραφές αντικειμένων. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την ψηφιακή υπογραφή που θεωρείται αντίστοιχη της φυσικής υπογραφής σε ηλεκτρονική μορφή και βασίζεται στην τεχνολογία της κρυπτογραφίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πνευματική ιδιοκτησία
Κρυπτογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.