Κατασκευή μεταβλητών τριφασικών φορτίων R L C με τη χρήση διακοπτών επιλογής και αναλυτή ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κατασκευή μεταβλητών τριφασικών φορτίων R L C με τη χρήση διακοπτών επιλογής και αναλυτή ενέργειας

Κονσούλας, Αχίλλειος
Δημόπουλος, Νικόλαος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά στην κατασκευή τριφασικού φορτίου που περιλαμβάνει ωμικά, επαγωγικά και χωρητικά φορτία, με δυνατότητα σύνδεσης σε Αστέρα ή Τρίγωνο και με τη δυνατότητα επίσης μεταβολής των τιμών. Η κατασκευή η οποία έλαβε χώρα στο εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μία άριστη προσομοίωση τριφασικού φορτίου, που σκοπό έχει τη διευκόλυνση της διδασκαλίας των κεφαλαίων που αφορούν τα τριφασικά ρεύματα και όχι μόνο. Με τη βοήθεια της κατασκευής μπορεί να γίνει: ανάλυση κυκλωμάτων ημιτονοειδούς εναλλασσομένου ρεύματος στη σταθερή κατάσταση, κυκλώματα σειράς και παράλληλα, των στοιχείων R, L και C, μιιγαδική σύνθετη αντίσταση και αγωγιμότητα, νόμοι του Kirchhoff και θεωρήματα, ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα και διόρθωση συντελεστή ισχύος, τριφασικά κυκλώματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.