Θόρυβος στα P.C.M. Συστήματα και διαμορφωτές δέλτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Θόρυβος στα P.C.M. Συστήματα και διαμορφωτές δέλτα

Κονίδης, Θεόδωρος

Στην πτυχιακή αυτή, αναφέρεται στον θόρυβο που παρουσιάζουν κάποια τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Εξετάζονται τα διάφορα είδη θορύβου που έχει, τα χαρακτηριστικά του, και ειδικότερα τον θόρυβο που παρουσιάζουν τα συστήματα P.C.M και οι διαμορφωτές δέλτα. Σε μια τελευταία ανάλυση θα γίνει αναφορά στην οπτική ίνα, στο μέσον αυτό που εξετάστηκε εργαστηριακά, και είναι το μέσον το οποίο δεν παρουσιάζει θόρυβο. Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που χρησιμοποιούν οπτικές ίνες και όλων των άλλων είναι ότι τα σήματα μεταφέρονται με τη μορφή φωτός. Τα συνήθεις ηλεκτρονικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα βασίζονται στην κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα από τα καλώδια, ενώ τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα μικροκυμάτων βασίζονται στη κίνηση των μικροκυμάτων διαμέσου του σέρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επικοινωνία
Θόρυβος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.