Ηλεκτροακουστική μελέτη αμφιθεάτρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ηλεκτροακουστική μελέτη αμφιθεάτρου

Μπαρδάκας, Γεώργιος

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε όλους τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να γίνει μια σωστή και ολοκληρωμένη μελέτη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ενός μεγάλου κλειστού χώρου, ώστε η μετάδοση του ήχου να γίνεται χωρίς την ενίσχυσή του με τη χρήση ηχητικών συστημάτων. Ξεκινώντας με μια ανασκόπηση των βασικών εννοιών της ακουστικής των μεγάλων κλειστών χώρων με βάση τη βιβλιογραφία προκειμένου να εντοπισθούν οι βασικές αντικειμενικές και υποκειμενικές παράμετροι που συνδέονται με αυτήν. Προσδιορίσθηκε το βέλτιστο εύρος τιμών για κάθε μια από τις ποσότητες αυτές και διερευνήθηκε η επίδραση των διαφόρων χαρακτηριστικών της αίθουσας (γεωμετρία, όγκος, υφή των οριακών επιφανειών) σε κάθε μια εξ’ αυτών. Ακολουθεί η καταγραφή των ακουστικών φαινομένων στους κλειστούς χώρους καθώς και οι ακουστικές απαιτήσεις των χώρων. Στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των μετρήσεων και αξιολογείται η ακουστική της προς εξέτασης αίθουσας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μουσική - Επεξεργασία δεδομένων
Ηλεκτρομαγνητικα κύματα
Ακουστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.