Μελέτη και κατασκευή τηλεπικοινωνιακού συστήματος DECT

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη και κατασκευή τηλεπικοινωνιακού συστήματος DECT

Σούπουρας, Αστέριος

Στο πρωτο κεφάλαιο παρουσοάζεται η διαδικασία σχεδίασης και υλοποίησης ενός συστήματος DECT με τη διαίρεση τους σε επιμέορυς βήματα. Δίνεται το γενικό δομικό διάγραμμα του τηλεπικοινωνιακού συστήματος DECT και περιγράφονται οι μονάδες PH, RFP, CC. Περιγράφεται το δομικό διάγραμμα ενός μονοκυψελικού συστήματος DECT που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ισχύος μέσω του σήματος RSSI. Στη συνέχεια δίνεται το δομικό διάγραμμα ενός ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαμόρφωση του συστήματος DECT, που είναι διαμόρφωση GMSK. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετούμε τη δημιουργία του ενισχυτή εξόδου με τη βοήθεια του τρανζίστορ.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνία
Ραδιοεπικοινωνίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.