Υβριδικό σύστημα θέρμανσης με χρήση συμβατικού καυστήρα και ηλιακού θερμοσίφωνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υβριδικό σύστημα θέρμανσης με χρήση συμβατικού καυστήρα και ηλιακού θερμοσίφωνα

Φαρμάκης, Μιχαλης
Δεμερίδης, Πέτρος

Σκοπός της πτυχιακής είναι να εξερευνήσει την δυνατότητα εφαρμογής του ηλιακού θερμοσίφωνα σε ένα πρότυπο υβριδικό σύστημα θέρμανσης με τη χρήση συμβατικού καυστήρας. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη (θεωρητικό – τεχνικό). Αναλύονται τα χαρακτηρίστηκα και οι λειτουργίες μιας κεντρικής θέρμανσης όσο και του ηλιακού θερμοσίφωνα. Στο δεύτερο μέρος ερευνάται η εφαρμογή της ιδέας μέσο μια πρότυπης μελέτης και το εάν γίνεται απόσβεση της επένδυσης και σε πόσο χρόνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Καύσιμα
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.