Ασπίδες προστασίας από τις τράπεζες για το web banking

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ασπίδες προστασίας από τις τράπεζες για το web banking

Παπαδημητρίου, Αλεξάνδρα

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με το e-banking στην Ελλάδα. Θα γίνει μία γενική περιγραφή του e-banking, τι είναι, πώς χρησιμοποιείται, τι οφέλη έχει και πώς επηρεάζει το σημερινό τραπεζικό σύστημα και τους καταναλωτές. Επίσης θα ασχοληθούμε με θέματα τεχνολογίας και ασφάλειας και ποια η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, ποιες εφαρμογές και ποιες τεχνολογίες υπάρχουν όσο αφορά τις διατραπεζικές συναλλαγές και την οργάνωση της τράπεζας. Τέλος θα παρατεθούν τα συμπεράσματα τις έρευνας που αφορά τους καταναλωτες, ποια η ανταπόκρισή τους στις υπηρεσίες e-banking και ποια η στάση τους απέναντί τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακή τραπεζική
Προστασία ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.