Αξιολόγηση και διασφάλιση συστημάτων και προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αξιολόγηση και διασφάλιση συστημάτων και προϊόντων

Κουτσιπέτρου, Ανδρομάχη

Λέγοντας λοιπόν διασφάλιση της ασφάλειας ενός συστήματος, εννοούμε συνήθως τη διατήρηση τριών βασικών ιδιοτήτων της πληροφορίας ή των δεδομένων: της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας. Αυτό που είναι ίσως σημαντικότερο δεν είναι τόσο η σημερινή εξάρτηση της οικονομίας από την πληροφορία, όσο οι διαμορφούμενες μελλοντικές τάσεις. Στη διασφάλιση οδηγούμαστε μέσω της σωστής αξιολόγησης των συστημάτων που θα επιλέξουμε κι αυτό είναι έργο που συνήθως ανατίθενται σε ειδικούς καθώς πρόκειται για ένα χώρο που απαιτεί γνώσεις και διαρκής ενημέρωση. Μέσω της έρευνας που διεξήγαγα για την συγγραφή της παρούσας εργασίας και ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά το ερωτηματολόγιο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι οι όλοι πλέον δίδουν ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση στο συστημάτων και των προϊόντων, καθώς γνωρίζουν είτε πολύ είτε λίγο ότι οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Στην εργασία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του θέματος, μέσω των καθορισμένων ενεργειών που πρέπει να γίνουν και των απαιτήσεων που υπάρχουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.