Στάσεις - απόψεις καταναλωτών για τα προϊόντα - υπηρεσίες της Βόρειας Χαλκιδικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Στάσεις - απόψεις καταναλωτών για τα προϊόντα - υπηρεσίες της Βόρειας Χαλκιδικής

Κοσκοσίδου, Αρετή

Με την παρούσα Πτυχιακή Εργασία διερευνώνται οι στάσεις και οι απόψεις 1006 ατόμων, κατοίκων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Νομού Χαλκιδικής και ειδικότερα της Βόρειας Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, γίνεται η παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου της δειγματοληπτικής έρευνας και περιγράφεται ο τρόπος σύνταξης, η διάρθρωση του ερωτηματολογίου, ο ορισμός της περιοχής έρευνας, ο τρόπος διεξαγωγής αυτής καθώς και η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της έρευνας. Στη συνέχεια μελετώνται τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών – αγοραστών που σχετίζονται με την αγορά η την προθυμία αγοράς των προϊόντων και των υπηρεσιών της Βόρειας Χαλκιδικής και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την περιγραφική – στατιστική ανάλυση του δείγματος των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί τη σειρά της δομής του ερωτηματολογίου καθώς και του προσαρτήματος αυτού που παραθέτονται στο παράρτημα της παρούσας πτυχιακής.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.