Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις: εννοιολογική προσέγγιση κα μελέτη περιπτώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις: εννοιολογική προσέγγιση κα μελέτη περιπτώσεων

Λιώκης, Θεόδωρος

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων ήταν από τις πρώτες δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν από την στιγμή που εκείνοι οργανώθηκαν σε κοινωνίες. Η δομή αυτής της πολύπλευρης σχέσης δεν έχει αλλάξει κατά την πάροδο του χρόνου, απλά έχει αλλάξει ο τρόπος που αυτή διεκπεραιώνεται. Έτσι, η ταχεία ανάπτυξη των υπολογιστών και η είσοδος του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, συντέλεσε στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο κερδίζει συνεχώς σε απήχηση σε σχέση με τους κλασικούς τρόπους συναλλαγής. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν μία διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου και ο λόγος ανάπτυξής τους οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπόκεινται στους φυσικούς περιορισμούς (χρόνος, συγκεκριμένη τοποθεσία και παρουσία των εμπλεκομένων προσώπων), όπως συμβαίνει με τις κλασικές δημοπρασίες. Αποτελούν δε, ένα μέσο για την ευρεία γνωστοποίηση πώλησης ενός προϊόντος, καθώς εκατομμύρια αγοραστές έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Οι δικτυακοί τόποι ηλεκτρονικών δημοπρασιών συνεχώς αυξάνονται και εξελίσσονται, συντελώντας στην αποδοτικότητα της αγοράς και στην μείωση του κόστους των συναλλαγών, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα σε πολλούς υποψήφιους αγοραστές να συμμετέχουν σε on-line δημοπρασίες και να διεκδικούν τα προϊόντα που προορίζονται προς πώληση. Πόσοι όμως είναι αυτοί που γνωρίζουν και εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που παρέχουν οι δικτυακοί τόποι ηλεκτρονικών δημοπρασιών και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες; Παρατηρήθηκε ότι στη χώρα μας, η εξοικείωση του χρήστη με τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι πολύ μικρή και αυτό γιατί η ενημέρωση είναι ελλιπής. Για το λόγο αυτό προέκυψε η παρούσα εργασία, σκοπός της οποίας είναι η εισαγωγή του νέου χρήστη στον κόσμο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό έγγραφο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.