Η γυναικεία επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα: εμπόδια και ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ελληνικού γυναικείου επιχειρείν στην περιφέρεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η γυναικεία επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα: εμπόδια και ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ελληνικού γυναικείου επιχειρείν στην περιφέρεια

Αγγελίδου, Αικατερίνη

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια ευρεία συναίνεση γύρω από την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας ως παράγοντα ισότητας των ευκαιριών στην αγορά εργασίας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Στον αγροτικό χώρο η πολυλειτουργικότητα της γεωργίας και της υπαίθρου γενικότερα αποτελεί το πλαίσιο ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Στην παρούσα εισήγηση προσεγγίζεται το ζήτημα της γυναικείας επιχειρηματικότητας από την πλευρά της συμβολής της στην τοπική ανάπτυξη. Ειδικότερα αποτυπώνεται η δυναμική της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον κόσμο τη χώρα, διατυπώνονται σε θεωρητικό επίπεδο οι συμβολές της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην τοπική ανάπτυξη, οι πολιτικές στήριξής της και τα αποτελέσματά τους. Σε ένα επόμενο βήμα διερευνώνται τα αδύνατα και δυνατά σημεία εκδηλώσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας υπό την ατομική ή εταιρική μορφή και τη μορφή των γυναικείων συνεταιρισμών. Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν η εισήγηση ολοκληρώνεται με τη διατύπωση σκέψεων/προβληματισμού σχετικά με ενέργειες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Γυναίκα - Επαγγελματική απασχόληση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.