Επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης ασφαλιστικής εταιρίας: Interamerican

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης ασφαλιστικής εταιρίας: Interamerican

Φαζού, Άννα
Παπαστεφανή, Βασιλική

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, υπηρεσίες υγείας και προσωπική βοήθεια υψηλής αξίας, επαγγελματική καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση προς τους πελάτες. Οι ασφαλιστικές είναι κερδοφόρες και οικονομικά ισχυρές εταιρείες οι οποίες χρηματοδοτούν αυτόνομα την ανάπτυξη τους προσφέροντας σημαντική αξία στους μετόχους της .Συνεισφέρουν στην κοινωνία με πράξεις, υποστηρίζοντας ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες προσφέροντας προγράμματα υγείας και φροντίδας . Η πτυχιακή αυτή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου της ασφαλιστικής εταιρείας Ιnteramerican. Το επιχειρηματικό πλάνο αναλύει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας . Το εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει στοιχεία της εταιρείας, ανάλυση ανθρώπινου δυναμικού, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία και φυσικά την τοποθεσία της εταιρείας . Το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας περιλαμβάνει την ανάλυση του καταναλωτή, την ανάλυση του ανταγωνισμού, της αγοράς και τέλος του περιβάλλοντος (τεχνολογία, κράτος, οικονομία, κουλτούρα, δημογραφικά στοιχεία).

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφαλιστικές εταιρείες
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.