Γραμμικός προγραμματισμός με τη χρήση του MATLAB

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Γραμμικός προγραμματισμός με τη χρήση του MATLAB

Γιάνναλος, Σταύρος

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει την κατατόπιση των αναγνωστών στο τι είναι γραμμικός προγραμματισμός, πότε ξεκίνησε να χρησιμοποιείται, τι εφαρμογές έχει, αλλά και τον ρόλο του στον τομέα των επιχειρήσεων. Άλλωστε, η αξία του και η συμβολή του κυρίως στον τομέα των επιχειρήσεων είναι καθοριστικής σημασίας μιας και δεν υπολογίζει μόνο την βέλτιστη λύση, αλλά δίνει και πληροφορίες για περεταίρω οικονομική ανάλυση που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Βέβαια, οι μεταβλητές καθώς και οι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να προσμετρηθούν, ώστε μέσω του γραμμικού προγραμματισμού και πιο συγκεκριμένα μέσω της μεθόδου simplex, να βρεθεί η βέλτιστη λύση είναι πολλοί. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιλέχθηκε λοιπόν, το πρόγραμμα Matlab, το οποίο είναι αξιόπιστο και χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.