Χρήσεις κάρτας λήψης δεδομένων (DAQ) με Lab VIEW: ένας οδηγός για την ανάπτυξη κάθε είδους εφαρμογή από μια απλή μέτρηση ως την κατασκευή ενός ελεγκτή PID

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χρήσεις κάρτας λήψης δεδομένων (DAQ) με Lab VIEW: ένας οδηγός για την ανάπτυξη κάθε είδους εφαρμογή από μια απλή μέτρηση ως την κατασκευή ενός ελεγκτή PID

Λογοθέτης, Ηλίας

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή ενός περιεκτικού και εικονογραφημένου οδηγού για την χρήση μιας κάρτας λήψης δεδομένων (Multifunction Data Acquisition Card) με τη βοήθεια της γλώσσας γραφικού προγραμματισμού Lab View. O οδηγός αυτός βασίζεται σε μια σειρά δέκα εκπαιδευτικών ταινιών, που παρουσιάζει η εταιρεία National Instruments, και ασχολούνται με διάφορες εφαρμογές της κάρτας λήψης δεδομένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στο λογισμικό Lab View. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα συστήματα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Data Acquisition συστήματα), τα είδη τους, οι εφαρμογές τους, τα επιμέρους στοιχεία των συστημάτων αυτών και τα χαρακτηριστικά τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το σύστημα DAQ που χρησιμοποιούμε στην εργασία και τα επιμέρους στοιχεία του. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εφαρμογές καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων αφού πρώτα εκτελέστηκαν στην πράξη και μεταφράστηκαν από την αντίστοιχη σειρά National Instruments.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων
Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.